Naslovnica » Portfolio » Boja odgoja

Boja odgoja

POSTAVLJENO:2022., Teatar Tirena, Zagreb, Hrvatska

“Boja odgoja” je autorski projekt redateljice Nore Krstulović i dramaturginje Nine Horvat nastao devising metodom kroz istraživanje među ciljanom publikom i iglumačke improvizacije ansambla.

Živimo u svijetu koji nam i prije no što se rodimo “daruje” paket pravila, uputa i očekivanja. Taj paket pokriva sve – od toga kako trebamo izgledati, kako se trebamo ponašati, kako trebamo razmišljati pa čak i što bismo trebali osjećati. Unaprijed određuje naš položaj u društvu i propisuje što nam je sve dopušteno, a što zabranjeno.

Zašto su ženski “paketi” roza, a muški plave boje? Kako je uopće došlo do toga da su boje postale rodne odrednice? I što se dogodi kad Plava i Rozi jednog dana odluče da im je svega dosta i pokušaju dati otkaz?

“Boja odgoja” predstava je za tinejdžere koja se bavi rodnim ulogama i rodnom ravnopravnošću te problematizira štetne stereotipe koji se vežu uz muški i ženski rod.

Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova podržao je predstavu: 

“Predstava obrađuje tematiku rodnih stereotipa na inovativan i duhovit način, namijenjena je adolescentskoj populaciji, edukativnog je karaktera i sadrži odgojno-obrazovnu dimenziju. Mlade potiče na kritičko propitivanje stereotipnih očekivanja koja se postavljaju pred pripadnike/ce oba spola te kroz kulturno-umjetnički pristup pridonosi prevenciji i suzbijanju rodnih stereotipa. Kao takva može se označiti kao odgojno-obrazovni sadržaj kojim se promiče ravnopravnost spolova i koji je prikladan za korištenje na razini srednjoškolskog obrazovanja te u višim razredima osnovnoškolskog obrazovanja.

U tom smislu Pravobraniteljica preporučuje da se predstava koristi kao alat za ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja u okviru građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, s obzirom da su „stereotipi i predrasude“ jedan od ključnih sadržaja propisanih Kurikulumom za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj(NN 10/19).”

KONTAKT